โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
2 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 Line : @RTNSM Facebook : โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการกรอกข้อมูล โทร. 02 4753053, 02 4753054, 09 1698 9912